Biotop (gr. bíos ‘życie’, tópos ‘miejsce’) to środowiskowa część ekosystemu.
BioTOP to także bio (życie) oraz TOP – Towarzystwo Ochrony Przyrody.

bociany

Liczenie bocianów 2014

VII Światowy Cenzus Bociana Białego

DSC_6022234

Płazy giną na obwodnicy Proszowic

Interwencje w 2014 i 2015

IMG_1773

O ptakach w przedszkolu

Edukujemy najmłodszych

rrrrrrrr1

Z seniorami o gatunkach inwazyjnych

Wycieczka na krakowski Zakrzówek