WP_20160412_002

Akcja BARSZCZ, Kotań – Krempna 15-17 Kwietnia 2016

          Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i barszcz olbrzymi H. mantegazzianum to rośliny z rodziny selerowatych obce w naszej florze, pochodzą z rejonu Kaukazu. Do Polski trafiły na początku 2 połowy ubiegłego wieku z przeznaczeniem pastewnym i ozdobnym. Nie spełniły jednak oczekiwań, za to stały się zagrożeniem dla zdrowia i życia zwierząt gospodarskich i ludzi. Barszcz wytwarza furanokumaryny, które działają drażniąco i krwotocznie na przewód pokarmowy zwierząt, a u ludzi powodują fotouczulenie skóry. W miejsca kontaktu skóry z rośliną, pod wpływem światła słonecznego pojawiają się oparzenia II i III stopnia. Szczegółowe informacje o wpływie barszczu na ludzi i zwierzęta można znaleźć choćby w wikipedii.

          Barszcz, jako roślina silnie ekspansywna zajmuje siedliska roślin rodzimych, ograniczając liczebność ich populacji. Osiąga wysokość łodygi z kwiatostanem do 5 metrów, a średnicę liści do 150 cm. Rośnie na siedliskach wilgotnych, szczególnie wzdłuż koryt rzek i potoków. Nasiona w glebowym banku genów zachowują żywotność 4-5 lat, a roślina zakwita pomiędzy 2. a 5. rokiem życia. Oba gatunki różnią się w szczegółach od siebie, często są mylone, ale nie ma to praktycznego znaczenia dla człowieka.

barszcz1

Barszcz trzymetrowej wysokości w pełni kwitnienia w siedlisku łęgu nadrzecznego. Dolina Dunajca, pow. nowosądecki, 20 czerwca 2013

          W wielu miejscach kraju próbuje się zwalczać barszcz z różnym skutkiem. Pomagają w tym środki finansowe krajowe i unijne. Proces ten wymaga systematycznych, kilkuletnich działań na obszarze co najmniej całych płatów występowania.

Zwalczanie może być prowadzane na różne sposoby, najlepsze efekty daje stosowanie ich kombinacji:

  • wykopywanie i niszczenie korzeni (należy zniszczyć korzeń do głębokości cn. 10 cm pod powierzchnią gruntu, by uniemożliwić regenerację z szyi korzeniowej
  • niszczenie kwiatostanów w pełni okresu kwitnienia, niedopuszczenie do zawiązania się nasion. Co kluczowe, roślina po zakwitnięciu obumiera, zatem nie wyrośnie z tego samego korzenia w następnym roku. Nie rozmnaża się wegetatywnie, wyłącznie z nasion.
  • stosowanie herbicydów domiejscowe

 

 

 

AKCJA ZWALCZANIA BARSZCZU W OTULINIE MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Tak wygląda obecnie barszcz Sosnowskiego/olbrzymi na brzegach Wisłoki w otulinie wewnętrznej Magurskiego Pn, między Krempną a Kotanią.

2

Wschodzący barszcz w dolinie Wisłoki na dzień 11 kwietnia 2016

WP_20160412_012

Młode liście barszczu i uschnięte ubiegłoroczne łodygi

WP_20160412_008

Wschodzący barszcz i kikuty ubiegłorocznych łodyg

WP_20160412_004

Liście lepiężników, młody barszcz i jego ubiegłoroczne łodygi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego barszczu jest trochę więcej niż na zdjęciu… W związku z tym Stowarzyszenie BioTOP we współpracy z MPN (Park udostępnia narzędzia), przy pełnej aprobacie RZGW w Krakowie i wójta gminy Krempna organizuje w najbliższy weekend Akcję Barszcz – etap I. Będziemy wykopywać wschodzące rośliny. To czego nie zdążymy wykopać i zakwitnie, będziemy w czerwcu w etapie II skracać o głowę przy użyciu maczet, tzn. pozbawiać kwiatostanu w pełni kwitnienia. Obcięcie kwiatostanu, a w praktyce całej rośliny, by dosięgnąć kwiatów, ma na celu zapobiegnięcie wykształceniu się nasion.  Zaczynamy w piątek i walczymy do niedzieli (większość osób w niedziele będzie chodzić po górach). W piątek i w sobotę przewidziane ognisko. Noclegi w ośrodku w Kotani koło Krempnej, 15/zł os. Trzeba przywieźć śpiwór lub pościel, ręcznik itp. Miejsc jeszcze około 10. Jeśli ktoś jedzie samochodem i ma wolne miejsca to proszę dać znać, inni się dosiądą i dorzucą do paliwa. Zgłoszenia na biotop@biotop.org.pl

 

WP_20160412_006

Leniwy nurt Wisłoki potrafi zmienić się nie do poznania podczas roztopów i ulewnych deszczy