Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie BIOTOP powstało 25 lutego 2013 roku w Krakowie. Jego członków łączy pasja, głównie przyrodnicza (naukowa lub taka bliższa życiu codziennemu). W kręgu zainteresowań są też niektóre rodzaje aktywności kulturalnej, o czym szerzej napisano w  Statucie. Większość spośród 18 członków założycieli stowarzyszenia studiowała lub studiuje kierunki przyrodnicze, a dla innych związki z przyrodą są hobbystyczne. Razem chcemy robić rzeczy pożyteczne, ciekawe i dające satysfakcję.

Członkowie absolwenci są tytułowani mgr, inż, dr lub dr hab.  różnych dziedzin biologii, a także ochrony przyrody, leśnictwa, inżynierii biomedycznej, chemii, a nawet historii. Ośrodki naukowe, z którymi byliśmy lub jesteśmy związani to krakowskie: UJ, UR, AGH, PK oraz PAN oraz warszawski WL SGGW

Nazwa stowarzyszenia ma dwa znaczenia. Pierwsze jest oczywiste: biotop jako określone miejsce życia biocenozy (zespołu populacji organizmów różnych grup). Ale biotop to także akronim złożony z dwóch części – bio (bios = życie) oraz TOP (skrót od Towarzystwa Ochrony Przyrody).