KONTAKT

Stowarzyszenie BioTOP

mail: biotop@biotop.org.pl
adres kontaktowy
ul. Kordiana 25/22
30-653 Kraków

Nr konta ING BŚ
5510 5014 4510 0000 9030 6383 33