logo na białym

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia BioTOP

W poniedziałek, 17 listopada w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia BioTOP. Wzięło w nim udział 10 osób, czyli  połowa + 1 spośród wszystkich członków.

Omówiono sprawy bieżące, m.in. plany działania na najbliższy czas, kwestię wyboru logo stowarzyszenia. Przyjęto w szeregi stowarzyszenia nowego członka zwyczajnego oraz członka honorowego i zebrano składkę członkowską. Szczegóły zawarte zostały w protokole z obrad sporządzonym przez sekretarza BioTOPu. Po oficjalnej części spotkania nastąpiła część kuluarowa, gdzie część tematów była kontynuowana.