Zarząd

prezes: mgr Sławomir Springer
w-ce prezes: mgr Bartosz Pluciński
skarbnik: dr Przemysław Naks
sekretarz: mgr inż. Hanna Pamuła
członek zarządu: dr Waldemar Heise

biotop@biotop.org.pl